вторник, 4 март 2014 г.

ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ В ЗАМЪКА "ПАЛФИ" БРАТИСЛАВА/EXHIBITION IN CASTLE "PALFI" - BRATISLAVA

ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 3-ТИ МАРТ, НА 04.04.2014 В ЗАМЪКА "ПАЛФИ" - БРАТИСЛАВА БЕ ОТКИТА ИЗЛОЖБА ПОД НАДСЛОВ "ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА". ИЗЛОЖБАТА БЕ ОТКРИТА ОТ ПОСЛАНИКА НА Р БЪЛГАРИЯ В СЛОВАКИЯ Г-ЖА МАРГАРИТА ГАНЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕ ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО Г-ЖА ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

ON THE OCCASION NATIONAL DAY OF REPUBLIC OF BULGARIA IN CASTLE "PALFI" - BRATISLAVA ON 04.03.2014 WAS OPENED AN EXHIBITION "LET BE LIGHT". THE EVENT WAS OPENED BY MRS. MARGARITA GANEVA - AMBASSADOR OF R BULGARIA IN SLOVAKIA AND MRS. TATIANA KOSTADINOVA - CHAIR-MAN OF SPIRITUAL MIRROR SOCIETY 

Творбите са изработени от две творчески школи от България: школа по пластика с царевична шума "Духовно огледало" към читалище "Любен Каравелов" с. Куртово Конаре с ръководител Маргарита Момчилова и Арт-център "Видима" - Севлиево с ръководител Снежана Боева

понеделник, 3 март 2014 г.

ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА Р БЪЛГАРИЯ - "Дом Витгенщайн" - Виена 03.03.2014/EXHIBITION 03.03.2014 THE NATIONAL DAY OF REPUBLIC OF BULGARIA - VIENNA "Haus Wittgenstein"

По случай националния празник на Р България 03 март 2014 в Българския културен център във Виена "Дом Витгенщайн" бе открита изложба под надслов "Символи на българската идентичност". Изложбата бе открита от г-жа Татяна Костадинова - председател на УС на сдружение "Духовно огледало", г-жа Румяна Конева - директор на БКИ "Дом Витгенщайн" и г-жа Елена Шекерлетова - посланик на Р България във Виена.

On 03.03.2014 at the National Day of Republic of Bulgaria in Bulgarian cultural center "Haus Wittgenstein" - Vienna was opened an exhibition under the slogan "Symbols of the bulgarian identity". The exhibition was opened by Mrs. Tatiana Kostadinova - chair-man of Spiritual Mirror Society, Mrs. Rumiana Koneva - director of the Bulgarian cultural center in Vienna and Mrs. Elena Shekerletova - ambassador of the Republic of Bulgaria in Vienna.Творбите са изработени от три творчески школи от България: школа по пластика с царевична шума "Духовно огледало" към читалище "Любен Каравелов" с. Куртово Конаре с ръководител Маргарита Момчилова, Арт-център "Видима" - Севлиево с ръководител Снежана Боева и школа килимарство "Духовно огледало" към ОУ "Петър Парчевич" Чипровци