За нас

Сдружение "Духовно огледало" е създадено през 1998 г. и е регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза, с председател Татяна Костадинова.

Духовно огледало, като част от гражданското общество, си поставя благородната цел: да създава условия за изяви на млади таланти, да подпомага децата и младите хора в избора им на позитивни занимания в свободното време, с оглед откриване и развиване на уменията и дарованията им в областта на изкуството, културата, науката и спорта, за реализиране на тяхната необятна фантазия и оригинални идеи.

Сдружение "Духовно огледало" следва стремежа за културно сътрудничество и разбирателство между народите, търсейки спасението по пътя на детското и младежко творчество.

Целите ни са насочени към създаване на условия за духовно развитие на подрастващите поколения.

Искаме децата и младите хора да споделят радостта си от музиката, поезията, изобразителните изкуства, танците, науката. Младите хора, без разлика в социалното си положение, религия и раса да усетят свободата от творчеството, красотата и познанието.

Тези цели ще бъдат постигнати с обединените усилия на всички, приели идеите на "Духовно огледало". В духовното огледало се оглеждаме, за да намерим доброто в себе си и да го умножим.


Няма коментари:

Публикуване на коментар