понеделник, 11 юни 2018 г.

ПЛОВДИВ 2018 / PLOVDIV 2018

сдружение "Духовно огледало" с подкрепата на програма "Еразъм +" 
обучение и практика "творческа изява" на участниците по проект на програма "ЕРАЗЪМ+" - "Изкуството като инструмент за културна интеграция и диалог "
Старинен Пловдив, къща-музей "Златю Бояджиев" 
7 - 11 юни 2018 г.

Spiritual Mirror Association supported by Erasmus + 
Old Plovdiv, house-museum "Zlatyu Boyadjiev"
7 - 11 June 2018