понеделник, 12 юни 2017 г.

БАРСЕЛОНА, Артхостал / BARCELONA, Arthostal 12.06.2017

По покана на Културна асоциация "Артхостал", сдружение "Духовно огледало" представи детски Арт център "Видима" Севлиево. Децата представиха модул "Рисувани чадъри" с български национални шевици. Бе изнесена беседа и демонстрация пред децата от българското училище "св. св. Кирил и Методий" в Барселона