понеделник, 30 септември 2013 г.

ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ПЛОВДИВ 2013/FESTIVAL OF OLD PLOVDIV 2013

На 28 и 29 септември 2013, Сдружение Духовно огледало участва в Празниците на Стария Пловдив. В детския фестивал взеха участие около 70 деца и техни преподаватели от 9 творчески школи от България. Мероприятието бе открито от г-жа Таня Костадинова - председател на сдружение Духовно огледало, арх. Илко Николов председател на общинския съвет на гр. Пловдив и представители на организационния комитет по кандидатурата на гр. Пловдив за Eвропейска столица на културата 2019. Мероприятието се състоя пред къщата-музей "Златю Бояджиев" и пространствата около него и се проведе с помоща на фондация "Пловдив 2019" и "ЧЕЗ - България".

On 28 and 29 September 2013 Spiritual Mirror Society participated in the Festival of Old Plovdiv town. In the youth festival took part 70 children and their teachers from 9 art schools from Bulgaria. The even was opened by Ms. Tania Kostadinova - chairman of Spiritual Mirror Society, Arch. Ilko Nikolov - chairman of the Municipal Council of the city of Plovdiv and representatives of the organizing committee in Plovdiv bid for European Capital of Culture 2019. The event was supported by foundation Plovdiv 2019 and CEZ - Bulgaria.

понеделник, 16 септември 2013 г.

ИЗЛОЖБА "ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА" - АПОЛОНИЯ 2013


От 31 август до 07 септември в Археологическия музей на гр. Созопол бе изложена експозиция от икони създадени от деца под надслов „Да бъде светлина”. Изложбата беше част от Празниците на културата Аполония 2013 / On 31 August in Archaeological Museum - Sozopol, Bulgaria was opened an exposition of Icons made by children named "Let be light". The exhibition was part of Festival of Arts - Apollonia 2013.
На откриването присъствха г-жа Маргарита Попова - вице-президент на Р България, г-жа Татяна Костадинова - председател на сдружение Духовно огледало и г-н Кирил Арнаутски - председател на фондация "Созопол" / The opening ceremony was attended by Mrs. Margarita Popova - Vice President of the Republic of Bulgaria, Mrs. Tatiana Kostadinova - chair-man of Spiritual Mirror Society and by Mr. Kiril Arnautski - chair-man of "Sozopol" foundation.

До сега с голям успех експозицията бе показана в Народното събрание на Р България, Виена, Париж – Централен офис на ЮНЕСКО, Парма и Пиаченца – Италия / Till now the exhibition was shown with great success in The Parliament of Republic of Bulgaria, Vienna - Haus Wittgenstein, Paris - Headquarter of UNESCO and Piacenza, Italy.

Официалното откриване на изложбата бе на 31 август от 17 ч. в Археологически музей гр. Созопол.


АПОЛОНИЯ 2013 - СОЗОПОЛ / APOLLONIA 2013 - SOZOPOL BULGARIA

От 1999 година Сдружение Духовно огледало провежда Детска Аполония, като част от Празниците на културата "Аполония" гр. Созопол. 
През 2013 година Духовно огледало за пореден път проведе Детската Аполония с голям успех. Във фестивала, който се състоя от 31 август до 2 септември, взеха участие 15 творчески школи от страната с около 150 млади творци, които показаха своите творчески умения в Централната градина на гр. Созопол. 

Since 1999 Spiritual Mirror Society organize Youth Apollonia as a part of Festival of Arts - Apollonia, city of Sozopol, Bulgaria. 
This year Spiritual Mirror Society held again with great success Youth Apollonia. In the event which was held from 31 August to 2 September 2013 participated 15 Art schools from Bulgaria and 150 young talents showed their creative skills in the Central garden of Sozopol city, Bulgaria.http://bnt.bg/bg/news/view/107306/detska_apolonija_2013