понеделник, 30 септември 2013 г.

ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ПЛОВДИВ 2013/FESTIVAL OF OLD PLOVDIV 2013

На 28 и 29 септември 2013, Сдружение Духовно огледало участва в Празниците на Стария Пловдив. В детския фестивал взеха участие около 70 деца и техни преподаватели от 9 творчески школи от България. Мероприятието бе открито от г-жа Таня Костадинова - председател на сдружение Духовно огледало, арх. Илко Николов председател на общинския съвет на гр. Пловдив и представители на организационния комитет по кандидатурата на гр. Пловдив за Eвропейска столица на културата 2019. Мероприятието се състоя пред къщата-музей "Златю Бояджиев" и пространствата около него и се проведе с помоща на фондация "Пловдив 2019" и "ЧЕЗ - България".

On 28 and 29 September 2013 Spiritual Mirror Society participated in the Festival of Old Plovdiv town. In the youth festival took part 70 children and their teachers from 9 art schools from Bulgaria. The even was opened by Ms. Tania Kostadinova - chairman of Spiritual Mirror Society, Arch. Ilko Nikolov - chairman of the Municipal Council of the city of Plovdiv and representatives of the organizing committee in Plovdiv bid for European Capital of Culture 2019. The event was supported by foundation Plovdiv 2019 and CEZ - Bulgaria.

Няма коментари:

Публикуване на коментар