петък, 9 юли 2021 г.

проект "Обзавеждане и модернизация на материална база в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в с. Бродилово".

Сдружение "Духовно огледало" реализира проект "Обзавеждане и модернизация на материална база в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в с. Бродилово"

Проекта бе реализиран с финансовата подкрепа на Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.

Благодарение на това бяха закупени офис техника и други артикули, необходими за дейността на социалната услуга, която Центъра предлага. По този начин материалната база в Центъра бе осъвременена и вече отговаря на високите стандарти в ЕС за предоставяне на консултативо-информационн услуги на деца и млади хора.
Няма коментари:

Публикуване на коментар