сряда, 30 август 2023 г.

Младежки обмен по проект номер 2023-1-BG01-KA151-YOU-000124547 на Програма Еразъм +

 

10 дни от 26 юли 2023 г., сдружение "Духовно огледало" организира младежки обмен по проект номер 2023-1-BG01-KA151-YOU-000124547 на Програма Еразъм + на ЕС. 

Младежи от България, Северна Македония, Украйна и Италия обмениха и ще обменят опит, чрез разнообразни дейности в областта на духовното и културното развитие, гражданското участие, опазване на околната среда, както и дейности за популяризиране на основите на Стратегията на ЕС за младежта и Програма Еразъм+.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар